1 สิงหาคม 2562 น้ำลดต่อเนื่อง! พิษฝนทิ้งช่วงเล่นงานหนัก เขื่อนลำปลายมาศ น้ำต่ำสุดรอบกว่า 30 ปี

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2761769

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปริมาณน้ำดิบในเขื่อน เหลืออยู่เพียง 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุทั้งหมดที่ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริงแค่ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุกักเก็บ ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำต่ำสุดในรอบกว่า 30 ปี ตั้งแต่สร้างเขื่อนมา ส่งผลให้เห็นเนินดินใต้น้ำและตอไม้โผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องส่งน้ำทั้งระบบ เพื่อการอุปโภคบริโภค, รักษาระบบนิเวศ, อุตสาหกรรม และการเกษตร วันละกว่า 3 แสนล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ในเขตชลประทานท้ายเขื่อน ทั้งในเขตอำเภอเสิงสาง และจังหวัดบุรีรัมย์ กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและต้องการน้ำอย่างมาก หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ กล่าวว่าในปีนี้มีปริมาณฝนตกลงมาในพื้นที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ล่าสุดมีปริมาณฝนตกอยู่ที่ประมาณ 300 มิลลิเมตร จากค่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งช่วงหน้าแล้งปีที่ผ่านมา ทางเขื่อนต้องรับภาระการปล่อยน้ำให้กับพื้นที่เรื่อยมา ประกอบกับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน ทำให้น้ำภายในเขื่อนเหลือน้ำอยู่น้อยกว่าทุก ๆ ปี หรือน้อยที่สุดตั้งแต่ที่ได้ทำการก่อสร้างเขื่อนมาตั้งแต่ปี 2529